رضوان – طراحی وب و مالتی مدیا: تیم ما

تیم ما

مجتبی امامی طراح گرافیک

mojtabaemami70@gmail.com

توضیحات بیشتر
ابراهیم دوستکامی مشاور

rezvangroup@chmail.ir

توضیحات بیشتر
تارونه خوشه چین عکاس کودک و تصویرساز

tahereh853@yahoo.com

توضیحات بیشتر
علی سوزنده بازی ساز

بازی ساز اندروید و ای و اس

asdeveloper14@live.com

توضیحات بیشتر
علیرضا خوشه چین عکاس و برنامه نویس وب

علیرضا خوشه چین ۲۲ ساله عکاس و برنامه نویس وب

AliKhoushechin@gmail.com

توضیحات بیشتر
امیر دوستکامی طراح و انیماتور

amirdoostkami@chmail.com

توضیحات بیشتر
سعید باقریه طراح گرافیک و ایده پرداز

bagheriyeh@yahoo.com

توضیحات بیشتر
عبدالمهدی قنبری بازاریاب

webgerash@gmail.com

توضیحات بیشتر